Economie & Financiële markten

UPDATE FINANCIËLE MARKTEN – APRIL 2024

Nieuwe prognoses van het International Monetary Fund (IMF) tonen verbeterde economische vooruitzichten. Echter, de recente groeicijfers in de VS vallen tegen. Gecombineerd met voortdurende inflatieproblemen heeft dit geleid tot een vertraging van de door de Fed verwachte renteverlagingen. De ECB blijft desondanks op koers voor een renteverlaging in juni. Afsluitend hebben de aandelenmarkten een tegenvallende maand ervaren in april, volgend op de recordhoogtes in het eerste kwartaal.

Download PDF bestand van de brochure.

UPDATE FINANCIËLE MARKTEN – MAART 2024

Ondanks tegenvallende inflatiecijfers blijft de Amerikaanse economie doordraaien en lijkt weinig last te hebben van de hoge rentestanden. Hiermee blijft het afwachten wanneer de Fed haar rentebeleid zal gaan verruimen. De ECB lijkt inmiddels zeker van haar zaak dat de eerste daling van de beleidsrente in juni zal plaatsvinden. De positieve trend in de aandelenmarkt, die aan het begin van het jaar begon, zet zich voort.

Download PDF bestand van de brochure.

UPDATE FINANCIËLE MARKTEN – FEBRUARI 2024

Na twee zwakke kwartalen bevinden zowel het Verenigd Koninkrijk als Japan zich in een recessie. De Duitse economie is ondanks tegenvallende resultaten Japan gepasseerd. Inflatiecijfers VS zijn conform de verwachtingen. Hiermee blijft het afwachten of centrale banken wereldwijd gaan verkrappen de komende maanden.

Wat betreft aandelen is het cijferseizoen nog steeds in volle gang en beurzen stijgen naar recordhoogtes. Echter, met name in Europa geven onderliggende economische cijfers weinig reden voor optimisme.

Download PDF bestand van de brochure.

UPDATE FINANCIËLE MARKTEN – JANUARI 2024

Na het sterke einde van 2023 dalen obligatiekoersen als gevolg van oplopende kapitaalmarktrentes. Centrale Banken zijn terughoudend met renteverlagingen en financiële markten prijzen dit in. Aandelenrendementen zijn positief met uitzondering van de Chinese beurs welke niet uit de problemen lijkt te komen. Het cijferseizoen over 2023 is inmiddels gaande en voorlopig dragen de sterker dan verwachte cijfers en uitlatingen bij aan het overwegend positieve sentiment op de aandelenmarkten.

Download PDF bestand van de brochure.

UPDATE FINANCIËLE MARKTEN – DECEMBER 2023

Dalende inflatietrend zet door en zorgt voor positivisme. Echter, in de VS daalt kerninflatie slechts marginaal. De impact van stijgende rentelasten wordt steeds meer zichtbaar voor zowel consumenten als bedrijven. Kapitaalmarktrentes dalen sterk op basis van de toegenomen hoop op een ‘zachte landing’. Obligaties en aandelen laten hierom een sterk maandrendement zien.

De maand december bleek relatief rustig vergeleken met een verder turbulent jaar. In deze decemberversie van de UFM vatten we het jaar 2023 kort samen. Voor een uitgebreidere samenvatting en onze verwachtingen van 2024 verwijzen we graag naar onze Vooruitblik 2024, die hier eveneens is opgenomen.

Download PDF bestand van de brochure.

UPDATE FINANCIËLE MARKTEN – NOVEMBER 2023

Dalende inflatietrend zet door en zorgt voor positivisme. Echter, in de VS daalt kerninflatie slechts marginaal. De impact van stijgende rentelasten wordt steeds meer zichtbaar voor zowel consumenten als bedrijven. Kapitaalmarktrentes dalen sterk op basis van de toegenomen hoop op een ‘zachte landing’. Obligaties en aandelen laten hierom een sterk maandrendement zien.

Download PDF bestand van de brochure.

UPDATE FINANCIËLE MARKTEN – OKTOBER 2023

De Amerikaanse economie blijft goed draaien. Waar in de VS consumentenuitgaven toenemen, dalen ze in Europa. Een PMI onder de 50 duidt op krimp in de dienstensector. Het cijferseizoen is begonnen; bedrijven presesteren beter dan verwacht, echter marktwaardes dalen. In de focus komen we terug op de escalatie in Israël en de Palestijnse gebieden en maken we een inschatting van mogelijke financiële en economische gevolgen.

Download PDF bestand van de brochure.

UPDATE FINANCIËLE MARKTEN – SEPTEMBER 2023

Het IMF publiceert haar verwachtingen omtrent economische groei: de divergentie tussen Europa en de VS groeit. In de VS wordt een ‘shutdown’ van de overheid voorkomen. Rentes blijven hoog en bieden nieuwe mogelijkheden voor vastrentende waarden. Echter, voor defensieve bedrijven creëren deze rentes zorgen omtrent schuldenniveaus. We zijn geschokt door de aanval van Hamas en de vergeldingen van het Israëlisch leger.

Download PDF bestand van de brochure.

UPDATE FINANCIËLE MARKTEN – AUGUSTUS 2023

Spoken uit het verleden hebben de Chinese economie laten schrikken en om de crisis binnen de vastgoedsector en de gevolgen daarvan kan niemand meer heen. Olieprijzen, die in juli al sterk zijn gestegen, zijn gedurende de maand augustus verder omhoog gegaan. Het belang van energieprijzen wordt steeds duidelijker. De rentes blijven naar verwachting hoog en aandelenindices dalen over het algemeen licht.

Download PDF bestand van de brochure.

UPDATE FINANCIËLE MARKTEN – JULI 2023

Ondanks verder verslechterende voorlopende indicatoren komen er sterke economische cijfers vanuit de VS. Europa laat een marginaal herstel zien. Te hoge kerninflatie blijft aanhouden. Kwartaalcijfers op de beurs opnieuw beter dan verwacht en de Amerikaanse 10-jaarsrente komt weer boven de 4%. Deze maand in focus: hervormingen op Japanse beurs bieden mogelijkheden.

Download PDF bestand van de brochure.

UPDATE FINANCIËLE MARKTEN – JUNI 2023

De economie houdt zich in de eerste helft van dit jaar beter dan dat we hadden verwacht. Zowel aandelen als obligaties laten een plus zien. Toch denken we nog steeds dat bij het huidige economische klimaat een voorzichtige beleggingsstrategie past.

Download PDF bestand van de brochure.

UPDATE ECONOMIE EN FINANCIËLE MARKTEN – MEI 2023

Voorlopende economische indicatoren blijven wijzen op economische neergang maar sterke banencijfers uit de VS zorgen voorlopig voor verlichting. Winstcijfers verrassen opnieuw positief, maar historisch hoge shortposities laten een ander beeld zien. Akkoord over schuldenplafond mogelijk niet alleen maar positief voor de Amerikaanse economie.

Download PDF bestand van de brochure.

UPDATE ECONOMIE EN FINANCIËLE MARKTEN – APRIL 2023

Voorlopende economische indicatoren wijzen met name in Europa naar een stagnerende groei. Daarentegen zorgt het groeiherstel van China voor een gunstiger vooruitzicht voor opkomende markten. Winstcijfers van beursgenoteerde bedrijven verrasten positief maar onze verwachting blijft dat de hoge waarderingen niet ondersteund zullen blijven. Hierdoor blijven aandelen onaantrekkelijk. Ondanks aanhoudende hoge rentes blijven we negatief over staatsobligaties.

Download PDF bestand van de brochure.

UPDATE ECONOMIE EN FINANCIËLE MARKTEN – MAART 2023

Naast aanhoudende kerninflatie en lagere groeiverwachtingen, speelt ook financiële stabiliteit, als gevolg van de onrust in de bankensector, een rol in de verwachtingen omtrent economische groei. De grote vraag is of een soft landing mogelijk is, of dat de lagere verwachte rentes het resultaat zijn van een aankomende recessie.

Download PDF bestand van de brochure.

UPDATE FINANCIËLE MARKTEN – FEBRUARI 2023

In februari zorgen tegenvallende inflatiecijfers, sterke arbeidsmarktcijfers en de daarop volgende verwachte renteverhogingen door centrale banken voor een draai in het sentiment op financiële markten. De eerdere verwachting dat beleidsrentes wellicht voor het einde van het jaar zal dalen, wordt hiermee flink getemperd.

Download PDF bestand van de brochure.

UPDATE FINANCIËLE MARKTEN – JANUARI 2023

Beleggers zijn het nieuwe jaar optimistisch begonnen. Rentes daalden, terwijl aandelenindices met meerdere procentpunten stegen. Meevallende economische groeicijfers, lagere inflatie en de hoop dat renteverhogingen door centrale banken bijna ten einde zijn, bleven in januari bijdragen aan het positieve sentiment. Wij zijn er echter nog niet van overtuigd dat we voorbij het economische dieptepunt zijn.

Download PDF bestand van de brochure.

VOORUITBLIK 2024

Het jaar 2023 blijkt voor beleggers opnieuw een jaar vol uitdagingen en onzekerheden. De inflatie daalt slechts gestaag, dreigende faillissementen van regionale banken in de VS en Credit Suisse zorgen voor onrust en ook geopolitieke verhoudingen staan onder spanning. Komend jaar zal opnieuw in het teken staan van ontwikkelingen rondom beleidsrentes en inflatie en verder dalende inflatie zal op termijn leiden tot lagere beleids- en kapitaalmarktrentes. Geopolitieke ontwikkelingen zullen een grotere stempel gaan drukken op de economie en financiële markten.

In de Vooruitblik 2024 delen we onze economische verwachtingen voor Europa, de Verenigde Staten, China en opkomende markten en gevolgen voor financiële markten. Verder gaan we in op de vooruitzichten voor de verschillende beleggingscategorieën.

Download PDF bestand van de brochure.

VOORUITBLIK 2023

Met een oorlog, (geopolitieke) conflicten, een energiecrisis in Europa en torenhoge inflatie kwam het afgelopen jaar een 40-jarige periode van zeer beperkte macro-economische volatiliteit ten einde. We zijn beland in een nieuwe economische realiteit die financiële markten flink heeft opgeschud en beleggers voor grote uitdagingen stelt de komende periode.

De Vooruitblik 2023 gaat over economische ontwikkelingen in Europa, de Verenigde Staten, China en opkomende markten en gevolgen voor financiële markten. Verder delen we onze verwachtingen en vooruitzichten voor de verschillende beleggingscategorieën.

Download PDF bestand van de brochure.