Impact investments

Met uw vermogen kunt u maatschappelijke impact maken. Bij impact investeren (ook wel maatschappelijk bewust investeren genoemd) beoogt uw investering om, naast een financieel rendement, meetbare sociale, maatschappelijke of milieueffecten te behalen. Impact investeringen vormen daarmee dus een hybride van charity en private equity: de financiële kracht van vermogende investeerders helpt bij het realiseren van maatschappelijke veranderingen.

Die gerichtheid op positieve impact voegt een dimensie toe aan uw investeringen: het vergroot de sociale waarde van uw vermogen en uw betekenis voor de samenleving. Vooral geeft het ook persoonlijke voldoening.

Commenda besteedt in de advisering nadrukkelijk aandacht aan maatschappelijke betrokkenheid. Ook op het gebied van impact investeringen bieden we maatwerk en selecteren we samen met u investeringsmogelijkheden die passen bij uw persoonlijke drijfveren en aansluiten bij de maatschappelijke thema’s waarmee u zich verbonden voelt.

De belangstelling om meetbare impact te maken met vermogen groeit fors. Inmiddels is er dan ook een groot aanbod aan mogelijkheden, zowel nationaal als in opkomende markten. Van het verbeteren van leefomstandigheden in ontwikkelingslanden via microfinanciering tot het verhogen van de duurzaamheid door investeringen in alternatieve energiebronnen/technieken. En van het verbeteren van de natuur en dierenwelzijn tot het terugdringen van afvalstromen. Commenda kent de mogelijkheden en de risico’s van de diverse fondsen en kan u dus gericht adviseren over de vorm van impact investeren die bij u past.