Impact investments

Met uw vermogen kunt u een bijdrage leveren aan de transitie naar een groene, sociale en eerlijke samenleving. Door te beleggen kunt u niet alleen aan uw vermogen bouwen, maar ook investeren in een duurzame toekomst. Dit  vergroot de waarde van uw vermogen en uw betekenis voor de samenleving. Vooral geeft het ook persoonlijke voldoening.
 
De noodzaak hiertoe is inmiddels bij iedereen duidelijk. Als samenleving en als planeet staan we voor grote, onderling verbonden uitdagingen: ons klimaat verandert, er is verlies aan biodiversiteit en ons sociaal-economische stelsel wordt op de proef gesteld. Voor veel mondiale uitdagingen geldt dat wij de laatste generatie zijn die het tij kan keren. Dat vergt dan wel een radicale transformatie. Met uw beleggingen kunt u bijdragen aan deze transitie. Elke belegging heeft immers maatschappelijke en/of milieu-impact, hetzij negatief of positief.
 
Het aantal beleggingsfondsen dat milieu-, sociale en/of governance-aspecten meeweegt in beleggingsbeslissingen is fors toegenomen, maar de wijze waarop dit gebeurt verschilt sterk. Onze impact investing specialisten kennen de mogelijkheden en de risico’s. Commenda kan u gericht adviseren over de vorm van beleggen die past bij uw persoonlijke drijfveren en aansluit bij de impactthema’s waarmee u zich verbonden voelt. Daarbij kan het gaan om het bewust uitsluiten van bedrijven of sectoren of juist investeren in bedrijven die zich nadrukkelijk richten op een bepaalde verbetering.
 
Commenda helpt u graag bij het maken van positieve impact. Onze impact investing specialisten hebben ruime ervaring met het managen van impactfondsen en beschikken over een uitgebreid netwerk in de impact investing sector.
 
Commenda is ook Trusted Partner van PYM. Conscious Investors’ Community PYM, een stichting die zich richt op het bewust investeren voor een betere wereld, vormt een platform, waarin vermogensbezitters, hun adviseurs en impact investing experts samenwerken en kennis uitwisselen.