White papers

EEN WHITE PAPER OVER CIRCULAIRE ECONOMIE

We ontginnen grondstoffen, maken er spullen van, gebruiken deze en gooien ze daarna weg. Deze benadering is niet langer houdbaar. Er is een systeemverandering noodzakelijk: van een lineaire naar een circulaire economie.

De white paper gaat in op de noodzaak van deze transitie. Het beschrijft circulaire strategieën (de zogenaamde R-ladder) en hoe investeringen kunnen bijdragen om deze verandering te bewerkstelligen, zoals in de kunststof-, textiel- en bouwsector.

Download PDF bestand van de brochure.

EEN WHITE PAPER OVER VOEDSELTRANSITIE

Voedsel- en landbouwsystemen zijn een essentieel onderdeel van onze maatschappij. Onze huidige voedsel- en landbouwsystemen hebben echter grote negatieve ecologische en sociale gevolgen. Er dient daarom een voedseltransitie plaats te vinden.

De white paper gaat in op de tekortkomingen van onze huidige voedsel- en landbouwsystemen. Het beschrijft welke systeemverandering er nodig is om het tij te keren en wat jouw rol kan zijn als investeerder om mee te helpen deze verandering te bewerkstelligen.

Download PDF bestand van de brochure.